Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniach 18-19 maja 2023 roku na naszej uczelni odbędzie się kolejna edycja „10th European Conference on Social Media”. Wzorem ubiegłego roku konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej tematyka związana jest z problematyką mediów społecznościowych w różnych obszarach (np. ekonomii, biznesie, edukacji, prawie, administracji, socjologii, psychologii, pedagogice i wielu in.), w związku z czym z pewnością wielu z Państwa będzie zainteresowanych uczestniczeniem w niej w sposób czynny lub bierny. Należy podkreślić, że w konferencji będą uczestniczyć prelegenci z ok. 30-40 krajów, co daje ogromne możliwości w zakresie nawiązania kontaktów międzynarodowych (naukowych i nie tylko). 
Warunki uczestnictwa dla pracowników i studentów UP 
Dla pracowników i studentów naszej uczelni uczestniczenie w tej konferencji jest na specjalnych warunkach:
  • pracownicy lub studenci UP, którzy zarejestrują się z artykułem na konferencję otrzymają 20% zniżki od opłaty regularnej (informacja o opłatach regularnych jest tutaj: https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/ecsm-registration/),
  • jest też możliwość uczestniczenia w konferencji bez artykułu i prezentacji, lecz z pełnym pakietem, obejmującym uroczystą kolację w pierwszym dniu, obiady, materiały pokonferencyjne, itp. – opłata wynosi wówczas 150 GBP,
  • studenci UP mają możliwość bezpłatnej prezentacji prowadzonych aktualnie badań w formie posteru.
Żeby skorzystać z powyższej oferty prosimy o rejestrację na stronie konferencji: 
Ponadto:
  • każdy pracownik lub student UP może uczestniczyć bezpłatnie w sesjach konferencji w sposób bierny, lecz bez pakietu konferencyjnego (w tym bez obiadów i kolacji). UWAGA! Tego rodzaju udział bierny należy zgłosić tylko pod linkiemhttps://forms.office.com/r/GFmD87ygL6
Możliwości publikacyjne:
Współorganizator konferencji zapewnia publikację pokonferencyjną w monografii indeksowanej w bazach Web of Science, Scopus i in., a artykuły prezentowane podczas konferencji będą rozważane również do publikacji w czasopismach (niektóre są wysoko punktowane w Polsce, 40-70 pkt).
Więcej informacji pod linkiem:

 

Zaproszenie do współorganizacji wydarzenia
Zapraszamy również do włączenia się do współorganizacji wydarzenia w formie poprowadzenia:
Prosimy o zgłoszenie Państwa propozycji dot. w/w wydarzeń do 14 listopada br. na adres mailowy: iwona.lupa-wojcik@up.krakow.pl
Prośba o dystrybucję informacji o konferencji
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród pracowników i studentów UP, a także partnerów i osób ze środowiska naukowego/biznesowego i in., którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem w tej konferencji. Serdecznie dziękujemy.
Więcej informacji o konferencji jest na stronie: https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/
Z wyrazami szacunku
dr Iwona Lupa-Wójcik (Conference Chair)
dr Marta Czyżewska (Programme Chair)