dr Adam Pązik

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych, prawa nieruchomości i odpowiedzialności odszkodowawczej), prawem własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem umów autorskoprawnych) oraz prawie łowieckim. Od 2014 r. adwokat, od 2019 r. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prawo 2009, Szkoła Prawa Niemieckiego organizowana przez Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji i UJ, Szkoła Prawa Austriackiego organizowana przez Uniwersytet w Wiedniu i UJ, studia w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie

Przykłady publikacji z ostatnich lat

1. Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz, Wolters Kluwer Polska 2021, komentarze do następujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 44, 45, 46, 54,62, 63, 64, 81, 84
2. Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz, Wolters Kluwer Polska 2021, komentarze do następujących przepisów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi: 1,2, 12-28, 35-41, 87-93, 94-95, 96-107, 113-119, 122, 123-126.
3. Odwołanie zarządcy i wypowiedzenie umowy o zarządzanie : analiza prawna, Rejent 2019, nr 12 (5 pkt)
4. Szkoda wynikająca z naruszenia przepisów RODO : Wybrane problem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2020/3 (40 pkt)
5. Prawo bez granic? : interpretacja pojęcia "nietykalność mieszkania" na tle art. 23 KC, Studia Prawa Prywatnego. 2021/1 (20 pkt)

· ·Artykuł do wydania on-line Dziennika Gazety Prawnej np.:
Nie tylko prawo autorskie. Nowe możliwości wydawców prasy, DGP, 12.02.2021
Prawo do wideogramu a prawo autorskie. To nie to samo, DGP, 28.08.2021
Deepfake: Legalny, na granicy prawa, poza regulacją, DGP, 21.04.2021
Historycy nie mają immunitetu, DGP, 7.03.2021