dr Ariel Mucha

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Zainteresowania naukowe: komparatystyka prawnicza, konkurencja regulacyjna, międzynarodowe prawo spółek, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, prawo rynku kapitałowego.

 

Doświadczenie zawodowe: właściciel kancelarii prawnej „KRP dr Ariel Mucha” z siedzibą w Wieliczce; of counsel w kancelarii Puwalscy&Partnerzy z siedzibą w Krakowie

 

Prowadzone przedmioty: prawo spółek, prawo prywatne międzynarodowe, unijne prawo gospodarcze

25 marca 2019 r. - doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska obroniona w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; temat rozprawy doktorskiej: „Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego”, promotor: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Napierała, dr hab. Andrzej W. Wiśniewski, prof. UW)

2016 – szkoła letnia na Universität Würzburg dot. European Model Company Act (EMCA)

2015-2017 – studia podyplomowe z prawa brytyjskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z British Angliae Scientia Ltd

2015-2016 – studia podyplomowe z prawa amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Catholic University of America Columbus School of law

2013-2018 - stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

3 lipca 2013 r. - magister na kierunku "Prawo" na studiach stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska obroniona w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; temat pracy magisterskiej: " Kodeksy nadzoru korporacyjnego", promotor: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka)

2008-2013 - stacjonarne studia magisterskie na kierunku "Prawo" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendia:
2022 – grant w programie NCN „Miniatura 6”: „Konstrukcji nadużycia prawa w unijnym i krajowym prawie spółek”

2018 – stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung - Forschungsaufenthalt für Nachwuchswissenschaftler; pobytu naukowy na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Udział w projektach badawczych:

2020 – 2022 – udział jako członek zespołu badawczego w projekcie „Settlement Around the World: Settlement Rates in the Largest Economies” realizowanego przez prof. D. M. Klermana z University of Southern California.

2019 – 2021 – członek zespołu badawczego w projekcie „Study on Letterbox Companies” (ISBN 978-92-76-43353-8) realizowanego przez ICF Consulting Services Ltd dla Komisji Europejskiej (link)

2017 – 2018 – członek zespołu badawczego w projekcie Study on minority shareholders protection (ISBN 978-92-79-85669-3) realizowanego przez ICF International dla Komisji Europejskiej (link)

2017 – 2020 – członek zespołu badawczego w projekcie Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) realizowanego przez Uniwersytet w Oslo w ramach dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020

Referat „Mobilność spółek w Unii Europejskiej i jej wpływ na konkurencję regulacyjną (regulatory competition) w Europie”; wykład ekspercki w ramach Akademii Spółek Kapitałowych, Kraków, 23.05.2019 r.
Organizacja i moderowanie debaty eksperckiej: „O możliwości wprowadzenia instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) do polskiego prawa spółek”, WPiA UJ, Kraków 23.05.2017 r.

Działalność naukowo-organizacyjna

Mucha, A. (2020): Transgraniczna mobilność spółek w świetle prawa unijnego i polskiego, Warszawa, Difin.

1. Mazgaj, M., Mucha, A. (2020): The New Kid on the Block on the European Market for Corporate Legal Forms: A Polish Laboratory for a Modern Close Corporation. 17 European Company Law, nr 2, s. 45-52.
2. Oplustil, K., Mucha, A. (2020): Transgraniczne reorganizacje spółek w świetle unijnej dyrektywy 2019/2121, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 3, s. 125-186.
3. Mucha, A., Oplustil, K. (2020): Transgraniczne przekształcenie i przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-106/16, Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, s. 10-21.
4. Mucha, A. (2019): The spectre of letterbox companies – an empirical analysis of the bankruptcy ratio of private limited companies operating in Germany in years 2004-2017. 16 European Company Law, nr 2, 58-62.
5. Mucha, A., Radwan A. (2019): Cross-Border Mergers – Experiences from Poland in: Cross-border Mergers Directive: EU perspectives and national experiences. Red. Papadopoulos, T. (Cham: Springer), s. 425-441.
6. Mucha, A., Oplustil K. (2018): Redefining the Freedom of Establishment under EU Law as the Freedom to Choose the Applicable Company Law: a Discussion after the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2017 in Case C-106/16, Polbud. 15 European Company and Financal law Review, nr 2, s. 270-307.
7. Mucha, A. (2017): O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej „wrogiego przejęcia” przez państwo członkowskie Unii Europejskiej – glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 88/15), Europejski Przegląd Sądowy, nr 12, s. 44-49.
8. Mucha, A. (2017): Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Transformacje Prawa Prywatnego, nr. 1, s. 113-147.