LOGO_pakiet-05

Zaproszenie do udziału w organizowanych warsztatach „Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej w orzecznictwie polskich organów administracji i sądów”

00Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej w orzecznictwie polskich organów administracji i sądów”, zaplanowanych na 27 stycznia 2023 r. w ramach realizacji projektu Jean Monnet Module. Celem warsztatów jest m.in.:
– analiza wpływu praw podstawowych UE na postępowanie i orzecznictwo polskich organów administracji i sądów,
– zaprezentowanie znaczenia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego praw podstawowych UE dla postępowania i orzecznictwa polskich organów administracyjnych i sądów, w tym procedury współpracy na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE,
– przedstawienie zasad interpretacji Karty Praw Podstawowych, w tym kwestii jej bezpośredniej skuteczności i relacji do ogólnych zasad prawa UE, do postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz regulacji prawa krajowego,
– zaprezentowanie problematyki ochrony praw podstawowych w związku ze świadczeniem usług cyfrowych.

W ramach warsztatów wystąpią eksperci, reprezentujący m.in. polskie sądownictwo administracyjne i administrację publiczną, zajmujący się problematyką ochrony praw podstawowych UE, zarówno w ramach prowadzonej działalności naukowej, jak i działalności zawodowej.
W warsztatach mogą wziąć udział:
– pracownicy urzędów administracyjnych, zarówno rządowych, państwowych, jak i samorządowych,
– prawnicy (adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, sędziowie oraz aplikanci),
– studenci kierunków: prawo i administracja.
Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać do dnia 24 stycznia 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.

Więcej informacji znajduję się na stronie projektu:

Protection of Fundamental Rights in the European Union | Ruszyły zapisy na warsztaty „Ochrona prawa podstawowych UE w orzecznictwie polskich organów administracji i sądów” (up.krakow.pl)”

Baner_aktualności

dr Justyna Węglińska laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk prawnych

00Bez kategorii

 

 

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”.

Laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską została dr Justyna Węglińska za pracę: „Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne”

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

UP_A4_warsztaty_1 (1)

Warsztaty „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej”

00Bez kategorii
Zapraszany do udziału w warsztatach pt. „Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej”, zaplanowanych na 13 stycznia 2023 r. w ramach realizacji projektu Jean Monnet Module. Celem warsztatów jest prezentacja unijnych i krajowych regulacji dotyczących ochrony praw osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Do tegorocznej edycji warsztatów zostali zaproszeni eksperci zajmujący się problematyką ochrony praw konsumenta, w tym prawnicy z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
W warsztatach mogą wziąć udział studenci i praktycy zajmujący się i/lub zainteresowani problematyką ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać do dnia 9 stycznia 2023 r. poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Warsztaty odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.
SDG Labs_2022.12.05

Monografia pt. „Green skills in the field of Social Economy”

00Bez kategorii

W ramach projektu „Socially Driven Green Labs” (2021-1-PL01-KA220-HED-000032077) ukazała się monografia pt. „Green skills in the field of Social Economy” autorstwa dr Katarzyny Kowalskiej, dr Elżbiety Szczygieł, dr Pauliny Szyji oraz dr Renaty Śliwy.

Monografia przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z zieloną transformacją oraz wyniki badań przeprowadzonych w czterech krajach partnerskich projektu: Belgii, Czechach, Grecji oraz w Polsce. Publikacja stanowi efekt działań realizowanych w pierwszej fazie projektu i jest podstawą do opracowania programu nauczania dedykowanego studentom i nauczycielom kierunków związanych z ekonomią społeczną. Stanowi także źródło informacji o zielonych umiejętnościach niezbędnych do pracy w podmiotach ekonomii społecznej w związku z procesem zielonej transformacji. Przedstawione w niej zostało zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w różnego rodzaju przedsięwzięcia proekologiczne i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Głównym punktem odniesienia publikacji są tzw. zielone umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej (SEE). W pracy przestawione są one jako główny element zielonej transformacji gospodarki. Zielone umiejętności wymagają odpowiedniego procesu edukacji. Analiza zielonych umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej, wśród nauczycieli i studentów, została przedstawiona w ramach prezentacji wyników badań (badań ankietowych i wywiadów pogłębionych). Wyniki te stały się podstawą do opracowania modelu teoretycznego programu SDG labs, ukierunkowanego na skuteczny proces edukacji na rzecz zdobywania zielonych umiejętności przez badane grupy podmiotów.

Monografia opublikowana została w otwartym dostępie:
Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł, Paulina Szyja, Renata Śliwa, Green skills in the field of Social Economy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, ISBN 978-83-8084-892-4, DOI: 10.24917/9788380848924

Publikacja do pobrania pod linkiem

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Baner_aktualności

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak laureatem Konkursu im Prof. Tadeusza Hanauska

00Bez kategorii
Jest nam niezmiernie miło i jesteśmy szalenie dumni, że pracownik Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji – pan prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, otrzymał nagrodę główną XXIII edycji Konkursu im Prof. Tadeusza Hanauska, za opracowanie i przekład pracy Hansa Grossa – Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki. To pierwszy na świecie podręcznik kryminalistyki (pierwsze wydanie 1893r., tłumaczenie dotyczy wydania IV). Praca ta nigdy wcześniej nie była przetłumaczona na język polski.
W dniu 23 listopada 2022r. odbyło się w Warszawie (w jednej z sali Pałacu Kultury) uroczyste wręczenie nagród.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
ic_large_w900h600q100_swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-w-malopolsce-2022

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

00Bez kategorii

 

16-17 listopada 2022 już po raz kolejny w Małopolsce odbędzie się największe, globalne święto przedsiębiorczości, to jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Ta ogólnoświatowa inicjatywa ma na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

Rokrocznie – przez jeden tydzień listopada rzesze uczestników przedsięwzięcia na całym świecie spotykają się z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes, pracownikami szkół wyższych, gotowymi do dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w trakcie danego roku, które ukierunkowane są na budowanie kreatywnej społeczności i wspieranie postaw przedsiębiorczych.

Koordynacji wydarzenia w Polsce podjęła się Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Województwo Małopolskie już po raz trzynasty jest oficjalnym partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, koordynując wydarzenie na poziomie regionu.

Program Tygodnia Przedsiębiorczości Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Dostepna transmisja online

Social Economy 2022_23

„Social Economy 2022. Social entrepreneurship towards challenges of Circular Economy”.

00Bez kategorii

W dniach 20-21 października 2022 r. w naszym Instytucie miała miejsce kolejna, szósta już edycja międzynarodowej konferencji naukowej: „Social Economy 2022. Social entrepreneurship towards challenges of Circular Economy”

organizowana przez:
Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

we współpracy z:
Faculty of Business Administration PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, Department of Business Administration UNIVERSITY OF MACEDONIA, Wydziałem Ekonomii i Zarządzania POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, Katedrą Ekonomii Ekologicznej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Katedrą Ekonomii UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Zakładem Zarządzania Przedsiębiorstwem i Zakładem Ekonomii POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. I. ŁUKASIEWICZA.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się m.in. wystąpienia keynote speakera: dra inż. Lukáša Válka z Prague University of Economics and Business, który wygłosił prezentację pt. Co-production in social entrepreneurship. Później rozpoczęła się sesja EMES, największej europejskiej organizacji skupiającej badaczy zajmujących się ekonomią społeczną. Ponadto swoje prezentacje wygłosili prelegenci ze Słowacji, Estonii, Grecji i Polski.

Drugi dzień również obfitował w bardzo ciekawe prezentacje, które rozpoczęło wystąpienie drugiego keynote speakera: Prof. Jasona Papathanasiou z University of Macedonia, który wygłosił prezentację pt. Multiple criteria decision aid to support sustainable policies.

Kolejnym wydarzeniem w tym dniu były praktyczne warsztaty naszego partnera – Urzędu Statystycznego w Krakowie, organizowane w tym roku pod hasłem: Przykłady wskaźników gospodarki obiegu zamkniętego dostępne w bazach danych statyki publicznej i Eurostatu. Po warsztatach odbyła się dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z zakresu ekonomii społecznej pod hasłem: Droga do przedsiębiorczości społecznej. Znaczenie zapisów ustawy o ekonomii społecznej dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Współorganizatorem tego wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Strona konferencji: https://ipea.up.krakow.pl/se-2022/

Zobacz zdjęcia z wydarzenia:

Konferencja logo 4 Właściwa

IV Konferencja Nowe technologie i sztuczna inteligencja

00Bez kategorii
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego, Międzynarodowego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii UP w dniach 21 i 22 października 2022 r. (konferencja jest w całości zdalna). W konferencji wezmą udział wybitni eksperci w dziedzinie prawa nowych technologii (obok przedstawiamy program konferencji). Udział studentów w konferencji jest nieodpłatny.
Komitet Organizacyjny Konferencji.
work-1515801_640

INFORMACJA

00Bez kategorii

 

Jubileusz 55 – lecia pracy naukowej , dydaktycznej i organizacyjnej Profesora Mariana Grzybowskiego.

List Gratulacyjny reprezentując Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego  odczytała dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP