dr Marta Czyżewska

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz przedsiębiorcą. W lipcu 2006r., ukończyłam studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej pisząc rozprawę doktorską pt. Fundusze private equity w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka. W latach 2000-2016 byłam pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2016 roku pracuję na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wielokrotnie byłam również kierownikiem, koordynatorem oraz doradcą w wielu projektach z zakresu dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji, m.in jako:

 • Doradca merytoryczny w Programie Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych w projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” (10.2018-09.2022)
 • Członek zespołu w projekcie „INN@SE - Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement” https://innose.up.krakow.pl/ (04.2020-07.2022)
 • Dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (12.2014-04.2016).
 • Starszy konsultant w projekcie Enterprise Europe Network (01.2010-04.2016).
 • Kierownik projektu „InnoFund – Kapitał na innowacje” (09.2011-04.2016).
 • Członek Komitetu Zarządzającego realizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.
 • Przewodnicząca Panelu Celów Strategicznych ds. finansowania innowacji (01.2009-12.2014).
 • Prezes Rady Nadzorczej Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości (10.2008-12.2014).
 • Członek Centrum Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Klasteringu (01.2010-12.2012).
 • Kierownik projektu „Przedsiębiorcze szkoły” (07.2010-08.2011).
 • Koordynator projektu „Samodzielny księgowy i analityk finansowy z certyfikowanymi kompetencjami informatycznymi” (11.2008-02.2010).
 • Specjalista ds. wizyt studyjnych projekcie „Nauka bliżej komercjalizacji” (02.2009-12.2009).
 • Doradca przedsiębiorstw w programie „System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2005-03.2008).

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczna, innowacyjność przedsiębiorstw, finansowanie venture capital, startupy

Zajęcia: rachunkowość finansowa i zarządcza, biznes plan, przedsiębiorczość, zarządzanie finansami, etyka biznesu.

W 1999 r. ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Krakowie (specjalności: ekonomia, marketing)
W 2006 r. obroniłam pracę doktorską Szkoła Główna Handlowa
W 2006 r. obroniłam pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej pt. „Fundusze private equity w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka”.
Ukończyłam wiele kursów rozwijających kompetencje w obszarze moich zainteresowań zawodowych, kursów pedagogicznych i językowych.
W okresie 05.2021 – 08.2021 - odbyłam staż naukowy w Politechnice Rzeszowskiej.

• „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2022, koordynator zadania w projekcie – „Program Rozwoju Kompetencji przedsiębiorczych” - https://zpu.up.krakow.pl/2020/11/10/program-rozwoju-kompetencji-przedsiebiorczych/ .
• “INN@SE - Innovative social entrepreneurship with youth engagement”, nr projektu: 2019-3-PL01-KA205-077684, finansowany przez Unię Europejską w ramach program Erasmus+, KA205, Strategic Partnerships for youth, Cooperation for innovation, 2020-2022, wykonawca projektu, Strona: https://innose.up.krakow.pl/
• “Responsible Business – from East to West”, realizowany i finansowany przez Business Education for Social Good (BESGO), CUHK Business School, Hong Kong and National Chiayi University, Taiwan; 2020-2021; wykonawca projektu. Strona: http://besgo.asia/responsible-business/
• “End Climate Change, Start Climate of Change”, projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, udział w konkursie na debatę 2020/2021.
• „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU44/18-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2021, wykonawca projektu.
• „Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POWER współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, 2018-2020, wykonawca projektu.


W 2017 roku otrzymałam nominację Konsulatu Generalnego USA w Krakowie na wyjazd do USA w dniach 23.09-13.10.2017 w ramach Programu „Entrepreneurship as the Engine of Prosperity and Stability: Strategic Innovation. A Regional Project for Europe. International Visitor Leadership Program (IVLP)” finansowany przez Departament Stanu USA.

W 2021 otrzymałam Nagrodę Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego za osiągnięcia naukowe.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

M. Czyżewska, „Innowacje – Startupy – Ryzyko. Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć”, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020. https://cedewu.pl/INNOWACJE-START-UPY-RYZYKO-Uwarunkowania-rozwoju-innowacyjnych-przedsiewziec-p2802

red. M. Czyżewska, J. Pach, K. Sala, Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość– Innowacje – Środowisko, CeDeWu, Warszawa 2020. https://cedewu.pl/Ekonomia-spoleczna-i-przedsiebiorczosc-Innowacje-srodowisko-p2678

D. Murzyn, M. Czyżewska, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski, Innovative Social Entrepreneurship With Youth Engagement. Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2020.
Dostępna do pobrania na stronie: https://innose.up.krakow.pl/results/

M. Czyżewska, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski, D. Murzyn, I. Janevska, O. Rajchikj, L. Porciatti, F. Imparato, K. Mancinone, M. Khreisat, S. Al-Kasih, „Innovative Youth Social Entrepreneurship Development on the example of Poland, Italy, North Macedonia and Jordan”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2020. Dostępna do pobrania na stronie: https://innose.up.krakow.pl/results/

Mroczek, T., Kaszuba-Perz, A. i Czyżewska, M. (2022) „Assessment of Young People’s Attitudes Towards Sustainable Entrepreneurship with Machine Learning Techniques Use ”, Horyzonty Polityki, 13(42), s. 187-202. doi: 10.35765/hp.2214, pkt 100
https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2214

Katarzyna Chudy- Laskowska, Marta Czyżewska, Karolina Jezierska, Teresa Piecuch, Entrepreneurial Competencies in Research Based on EntreComp Among Student Youth in Poland, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 3, 509-522, 2021,
DOI: 10.35808/ersj/2368; https://www.ersj.eu/journal/236 ; pkt 100

M. Czyżewska, T. Mroczek, Data Mining in Entrepreneurial Competencies Diagnosis, Education Sciences, Vol. 10, Issue 8, 196; 10.3390/educsci10080196, Special Issue Entrepreneurship Education, https://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/entrepreneur s. 1-17; pkt 70

Teresa Mroczek, Adriana Kaszuba – Perz, Marta Czyżewska, Pro-social Attitudes of the Young Generation Planning their own Business in the Time of COVID-19 Pandemic – A Decision Tree Approach; Innovation management and information technology impact on global economy in the era of pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, editor Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-6-4, pp. 11164; pkt 70

Marta Czyżewska, Conditions and Challenges For Building Startup Ecosystems - Recommendations Regarding Public Support For Startup Ecosystems In Poland, Innovation management and information technology impact on global economy in the era of pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, editor Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-6-4; pkt 70

M. Czyżewska, Analiza możliwości wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych jako sposób poprawy ich ekonomizacji w: Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, red. D. Murzyn, J. Pach, Warszawa, Difin 2018

A. Kaszuba- Perz, M. Czyżewska, Cyfryzacja wyzwaniem dla przedsiębiorstw rodzinnych we wdrażaniu nowych modeli biznesowych, w: B. Skowron-Grabowska, P. Nowodziński (red.), Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 17-30

A. Kaszuba-Perz, M. Czyżewska, Risk Management in Innovative Startups and the Role of Investors and Business Accelerators, [w:] Finance and Sustainability, K. Daszyńska-Żygadło, A. Bem, B. Ryszawska, E. Jáki, T. Hajdíková (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Chams 2020, s. 115-224

L. Gajecki, M. Czyżewska, T. Skica, Local development as a function of budget policy, social capital and entrepreneurship, [w:] Finance and Sustainability, K. Daszyńska-Żygadło, A. Bem, B. Ryszawska, E. Jáki, T. Hajdíková (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Chams 2020, s. 125-140

M. Czyżewska, Dobre wzorce akceleracji przedsiębiorczości społecznej dla rozwijania innowacji społecznych w Polsce, W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019, S. 175-190

M. Czyżewska, Diagnoza postaw przedsiębiorczych i potrzeb wsparcia w realizacji planów biznesowych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość– Innowacje – Środowisko, red. M. Czyżewska, J. Pach, K. Sala, CeDeWu, Warszawa 2020, s. 123-137

Paulina Szyja, Marta Czyżewska, Warunki tworzenia gospodarki niskoemisyjnej w województwie podkarpackim - możliwe obszary działań dla podmiotów ekonomii społecznej i/lub wdrażania innowacji społecznych, W: Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak, Warszawa : CeDeWu, 2021

Pozostałe artykuły (np. publicystyka 5 z ostatnich 5 lat) Marta Czyżewska, Teresa Mroczek, Arkadiusz Lewicki, Andrzej Cwynar, Zastosowanie metod uczenia maszynowego w badaniu czynników wzrostu przedsiębiorczości, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, Vol. 31, nr 4, s. 169-185

M. Czyżewska, K. Kozioł, R. Pitera, Analiza możliwości zastosowania metod wyceny przedsiębiorstw do startupów, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 174/2019 s. 47-63

M. Czyżewska, Technologies disrupting tourism industry and business models in tourism vs. possibilities of their implementation on rural areas, artykuł na konferencję 134h International Conference Topical Issues of Tourism, 27-28.02. 2019

M. Czyżewska, K. Kozioł, Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów wybranych uczelni według metodologii EntreComp, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EDUKACJA, 16(1)/2020, ISSN 2083-3296

M. Czyżewska, Ocena skuteczności działań i organizacji procesów inkubacji startupów na przykładzie Platformy Startowej
„Start in Podkarpackie”, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EDUKACJA, 16(1)/2020, s. 69-83.
ISSN 2083-3296; DOI: 10.24917/20833296.161.25

M. Czyżewska, Platformy Startowe w finansowaniu rozwoju startupów w Polsce Wschodniej z perspektywy organizatora i uczestników Platformy TechnoparkBiznesHub, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
2020, z. 177, s. 47-59