EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2023

Terminy egzaminów w sesji letniej - rok akademicki 2022/2023 dla kierunków prawo, ekonomia społeczna, administracja, kryminalistyka

Terminy egzaminów

EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2023

Terminy egzaminów w sesji letniej - rok akademicki 2022/2023 dla kierunków geopolityka, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja

Terminy egzaminów