Rada Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji - rok akademicki 2022/2023
aktualizacja 01.12.2022

 1. prof. dr hab. Marian Kozaczka - Profesor
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera - Profesor
 3. prof. dr hab. Jerzy Kasprzak - Profesor
 4. dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP - Profesor Uczelni
 5. dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP - Profesor  Uczelni
 6. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, prof. UP -Profesor Uczelni
 7. dr hab. Inga Kawka, prof. UP - Profesor Uczelni
 8. dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP -Profesor Uczelni
 9. dr hab. Czesław Kłak, prof. UP -Profesor Uczelni
 10. dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP - Profesor Uczelni
 11. dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP - Profesor Uczelni
 12. dr hab. Janina Pach, prof. UP - Profesor Uczelni
 13. dr hab. Piotr Tusiński, prof. UP - Profesor Uczelni
 14. dr hab. Bogusław Ulijasz, prof. UP - Profesor Uczelni
 15. dr Łukasz Czarnecki, prof. UP - Profesor Uczelni
 16. dr Łukasz Kozera, prof. UP - Profesor Uczelni
 17. dr Renata Śliwa, prof. UP - Profesor Uczelni
 18. dr Urszula Kosielińska-Grabowska - Adiunkt
 19. dr Katarzyna Kowalska - Adiunkt
 20. dr Wojciech Maciejewski - Adiunkt
 21. dr Marcin Mazgaj - Adiunkt
 22. dr Ewa Radomska - Adiunkt
 23. dr Tomasz Szeląg - Adiunkt
 24. Julia Miczek - Studentka, ekonomia społeczna, rok 1
 25. Emil Bojda - Student, prawo, rok 1
 26. Wioletta Kilian - Studentka, prawo, rok 3
 27. Maciej Lisowski - Student, prawo, rok 3
 28. Artur Lechowicz - Student, prawo, rok 4
 29. Szymon Majewski - Student, administracja II stopnia, 2 rok