Podziel się tym w mediach społecznościowych

W dniu 11 czerwca br. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa  „NEGOCJACJE – PRAWO – DEMOKRACJA”. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych”

Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Organizatorzy: Instytut Prawa Administracji i Ekonomii, Wydział Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. 

Patronem honorowym konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Celem konferencji jest analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego trzydziestolecia, ale także  sformułowanie propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki. Konferencja to dwa panele, których nazwy odpowiadają wprost nazwom zespołów, w których prowadzone były obrady „przy okrągłym stole”: ds. Reformy prawa i sądów oraz ds. Nauki, oświaty i postępu technicznego.

Poniżej można pobrać program konferencji:

➡️Program konferencji<<

 

Osoby do kontaktu: 

– dr Marcin Sala-Szczypiński: marcin.sala-szczypinski@up.krakow.pl

– mgr Paweł Ostachowski: pawel.ostachowski@up.krakow.pl

 

Więcej informacji<<