GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU - INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2022 r. INSTYTUT PRAWA I EKONOMII został przekształcony w INSTYTUT PRAWA, EKONOMII I ADMINISTRACJI.

 

INSTYTUT PRAWA, EKONOMII I ADMINISTRACJI.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

ipea@up.krakow.pl

pok. 234
tel. 12 662-62-11

poniedziałek - piątek: 9.30-15.30

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

MAPA DOJAZDU:

SEKRETARIAT

lipska_b

Mgr Barbara Lipska-Kłępa

sprawy naukowe i kadrowe pok. 234
tel. 12 662 62 11
e-mail: barbara.lipska-klepa@up.krakow.pl
IPE

mgr Agnieszka Pajdo

sprawy studenckie i techniczne pok. 234
tel. 12 662 62 11
e-mail: agnieszka.pajdo@up.krakow.pl

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA

W Centrum Obsługi Studenta można:

  • otrzymać kartę okresowych osiągnięć;
  • otrzymać legitymację studencką (ELS);
  • otrzymać zaświadczenie o statusie studenta, o ukończeniu studiów, zaświadczenie do kredytu studenckiego, zaświadczenie o opłaceniu/wysokości czesnego;
  • otrzymać wykaz średnich ocen dla celów socjalnych;
  • złożyć podanie o: Indywidualną Organizację Studiów (IOS), egzamin komisyjny, zmianę trybu studiów, wpis warunkowy, powtarzanie semestru/roku, zmianę promotora, urlop;
  • dokonać formalności związanych z realizacją wznowień, przeniesień oraz studiów równoległych;
  • zarejestrować pracę dyplomową i dokonać formalności związanych z egzaminem dyplomowym;
  • odebrać dyplom i suplement;
  • uzyskać informację o decyzji podjętej przez Dyrektora Instytutu w przypadku złożenia podania.

COS - PRAWO

mgr inż. Patryk Mazur
pok.141, tel. 12 662 74 73
e-mail: patryk.mazura@up.krakow.pl

COS - EKONOMIA SPOŁECZNA

mgr inż. Patryk Mazur
mgr Karolina Depta-Skowronek
mgr Marta Kucharczyk
pok. 139, tel. 12 662 74 74
pok. 141, tel. 12 662 74 73
e-mail: patryk.mazur@up.krakow.pl
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl
e-mail: marta.kucharczyk@up.krakow.pl

COS - ADMINISTRACJA

Karolina Depta-Skowronek
pok. 139, tel. 12 662 74 74
e-mail: karolina.depta-skowronek@up.krakow.pl

INNE

BIBLIOTEKA

Biblioteka mieści się na 2 piętrze, w sali 247.

Biblioteką opiekują się: mgr Justyna Buczyńska-Łaba oraz mgr Karolina Młynarczyk.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów :
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00
.
Kontakt: tel.: 12 662 6169;
e-mail: biblinfo@up.krakow.pl

Biblioteka Nauk Społecznych posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook

oraz własną stronę WWW.

Na portalu prezentowane są nowości dostępne w Bibliotece oraz aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące funkcjonowania Bibliotek

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

mgr inż. Tomasz Glos

tel. 12-662-60-88,

pokój 501

tomasz.glos@up.krakow.pl