KONTAKTY DO OPIEKUNÓW I STAROSTÓW - ROK AKADEMICKI 2022/2023

PRAWO - STACJONARNE

I rok
dr Marcin Sala-Szczypiński - macin.sala-szczypinski@up.krakow.pl
Wojciech Książkiewicz - wojciech.ksiazkiewicz@student.up.krakow.pl

II rok
dr Justyna Holocher - justyna.holocher@up.krakow.pl
1. Mateusz Łysiak - mateusz.lysiak@student.up.krakow.pl
2. Tymoteusz Ziejka - tymoteusz.ziejka@student.up.krakow.pl
GA01 - Eliza Cander - eliza.candler@student.up.krakow.pl
GA02 - Mateusz Harężlak - mateusz.harezlak@student.up.krakow.pl
GA03 - Mateusz Łysiak - mateusz.lysiak@student.up.krakow.pl
GA04 - Oliwia Włodarska - oliwia.wlodarska@student.up.krakow.pl

III rok
dr Urszula Kosielińska-Grabowska - urszula.kosielinska-grabowska@up.krakow.pl
Wiktoria Marciniak - wiktoria.marciniak@student.up.krakow.pl

IV rok
dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska - lucja.kobron-gasiorowska@up.krakow.pl
Maciej Lisowski - maciej.lisowski@student.up.krakow.pl

V rok
dr Tomasz Szeląg - tomasz.szelag@up.krakow.pl
Aleksandra Lasko - aleksandra.lasko@student.up.krakow.pl

PRAWO - NIESTACJONARNE

I rok
dr Łukasz Sanakiewicz - lukasz.sanakiewicz@up.krakow.pl
Katarzyna Trześniowska - katarzyna.trzesniowska@student.up.krakow.pl

II rok
dr Piotr Uhma (nie dotyczy I semestru) - piotr.uhma@up.krakow.pl
w I semestrze opiekunem jest: dr Ariel Mucha - ariel.mucha@up.krakow.pl
Alan Malinowski - alan.malinowski@student.up.krakow.pl

III rok
dr Adam Pązik - adam.pazik@up.krakow.pl
1. Matylda Niemiec - matylda.niemiec@student.up.krakow.pl
2. Weronika Pałka - weronika.palka5@student.up.krakow.pl

IV rok
dr Marcin Mazgaj - marcin.mazgaj@up.krakow.pl
1. Dominik Pałka - dominik.palka@student.up.krakow.pl
2. Marek Korczak - marek.korczak@student.up.krakow.pl
EKONOMIA SPOŁECZNA - STACJONARNE

I rok I stopnia
dr Paulina Szyja - paulina.szyja@up.krakow.pl
Natalia Januszyk - natalia.januszyk@student.up.krakow.pl

II rok I stopnia
dr Wojciech Maciejewski - wojciech.maciejewski@up.krakow.pl
Julia Miczek - julia.miczek@student.up.krakow.pl

III rok I stopnia
dr Paweł Nowak - awel.nowak@up.krakow.pl
1. Patrycja Jarząbek - patrycja.jarzabek@student.up.krakow.pl
2. Sylwia Janecka - sylwia.janecka@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Marta Czyżewska - marta.czyzewska@up.krakow.pl
1.Paweł Archacki - pawel.archacki@student.up.krakow.pl
2.Urszula Czech - urszula.czech@student.up.krakow.pl

II rok II stopnia
dr Krzysztof Sala - krzysztof.sala@up.krakow.pl
Martyna Poleszak - martyna.poleszak@student.up.krakow.pl

EKONOMIA SPOŁECZNA - NIESTACJONARNE

I rok I stopnia
- nieuruchomiony

II rok I stopnia
dr Katarzyna Kowalska - katarzyna.kowalska@up.krakow.pl
Joanna Derabin - joanna.derabin@student.up.krakow.pl

III rok I stopnia
dr Wojciech Maciejewski - wojciech.maciejewski@up.krakow.pl
1. Oliwia Homoncik - oliwia.homoncik@student.up.krakow.pl
2. Michalina Szota - michalina.szota@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
- nieuruchomiony

II rok II stopnia
- nieuruchomiony

ADMINISTRACJA - STACJONARNE

I rok I stopnia
dr Agata Nodżak - agata.nodzak@up.krakow.pl
1. Patryk Ćwiękała - patryk.cwiekala@student.up.krakow.pl
2. Iwona Norek - iwona.norek@student.up.krakow.pl

II rok I stopnia
dr Beata Pawlica - beata.pawlica@up.krakow.pl
Aleksandra Laska - aleksandra.laska@student.up.krakow.pl

III rok I stopnia
dr Agata Tasak agata.tasak@up.krakow.pl
Daria Małek – grupa I - daria.malek1@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Dominik Jaśkowiec - dominik.jaśkowiec@up.krakow.pl
Paulina Bochaczyk - paulina.bochaczyk@student.up.krakow.pl

II rok II stopnia
dr Marcin Kępa - marcin.kepa@up.krakow.pl
Katarzyna Łuczak - katarzyna.luczak1@student.up.krakow.pl

ADMINISTRACJA - NIESTACJONARNE

I rok I stopnia
dr Marek Stych - marek.stych@up.krakow.pl
Dorota Mrzygłód - dorota.mrzyglod@student.up.krakow.pl

II rok I stopnia
dr Ryszard Kozioł - ryszard.koziol@up.krakow.pl
Joanna Kucharska - joanna.kucharska1@student.up.krakow.pl

III rok I stopnia
dr Elżbieta Maj - elzbieta.maj@up.krakow.pl
1. Anna Szydłowska - anna.szydlowska2@student.up.krakow.pl
2. Patryk Michalski - patryk.michalski@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Łukasz Kozera - lukasz.kozera@up.krakow.pl
Małgorzata Chrzanowska - malgorzata.chrzanowska@student.up.krakow.pl

II rok II stopnia
Prof. UP dr hab. Stanisław Kilian - stanislaw.kilian@up.krakow.pl
Zbigniew Łyduch - zbigniew.lyduch@student.up.krakow.pl