KONTAKTY DO OPIEKUNÓW I STAROSTÓW - ROK AKADEMICKI 2023/2024

KRYMINALISTYKA - STACJONARNE

I rok I stopnia
dr Łuaksz Iluk-

II rok I stopnia
dr Monika Skowrońska - monika.skowronska@up.krakow.pl
1. Zuzanna Figura - zuzanna.figura@student.up.krakow.pl
2. Tymoteusz Grochowski - tymoteusz.grochowski@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Hanna Dębska-hannna.debska@up.krakow.pl

II rok II stopnia
dr Karol Juszka - karol.juszka@up.krakow.pl
Szymon Korzeniowski - szymon.korzeniowski@student.up.krakow.pl

PRAWO - STACJONARNE

I rok
dr Tomasz Szeląg - tomasz.szelag@up.krakow.pl

II rok
dr Marcin Sala-Szczypiński - macin.sala-szczypinski@up.krakow.pl
Aleksandra Kasicka - aleksandra.kasicka@student.up.krakow.pl

III rok
dr Justyna Holocher - justyna.holocher@up.krakow.pl
1. Mateusz Łysiak - mateusz.lysiak@student.up.krakow.pl
2. Tymoteusz Ziejka - tymoteusz.ziejka@student.up.krakow.pl
GA01 - Eliza Cander - eliza.candler@student.up.krakow.pl
GA02 - Mateusz Harężlak - mateusz.harezlak@student.up.krakow.pl
GA03 - Mateusz Łysiak - mateusz.lysiak@student.up.krakow.pl
GA04 - Oliwia Włodarska - oliwia.wlodarska@student.up.krakow.pl

IV rok
dr Urszula Kosielińska-Grabowska - urszula.kosielinska-grabowska@up.krakow.pl
Wiktoria Marciniak - wiktoria.marciniak@student.up.krakow.pl

V rok
dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska - lucja.kobron-gasiorowska@up.krakow.pl
Jakub Ciesielski - jakub.ciesielski1@student.up.krakow.pl

 

KRYMINALISTYKA - NIESTACJONARNE

I rok I stopnia
dr Dariusz Szydłowski-dariusz.szydlowski@up.krakow.pl

II rok I stopnia
dr Justyna Węglińska - justyna.weglinska@up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Grzegorz Sudoł - grzegorz.sudol@up.krakow.pl

PRAWO - NIESTACJONARNE

 

I rok
dr Ewa Grzęda

IIrok
dr Łukasz Sanakiewicz - lukasz.sanakiewicz@up.krakow.pl
Katarzyna Trześniowska - katarzyna.trzesniowska@student.up.krakow.pl

III rok
dr Piotr Uhma (nie dotyczy I semestru) - piotr.uhma@up.krakow.pl
w I semestrze opiekunem jest: dr Ariel Mucha - ariel.mucha@up.krakow.pl
Alan Malinowski - alan.malinowski@student.up.krakow.pl

IV rok
dr Adam Pązik - adam.pazik@up.krakow.pl
1. Matylda Niemiec - matylda.niemiec@student.up.krakow.pl
2. Weronika Pałka - weronika.palka5@student.up.krakow.pl

V rok
dr Marcin Mazgaj - marcin.mazgaj@up.krakow.pl
1. Dominik Pałka - dominik.palka@student.up.krakow.pl
2. Marek Korczak - marek.korczak@student.up.krakow.pl

 

EKONOMIA SPOŁECZNA - STACJONARNE

III rok I stopnia
dr Wojciech Maciejewski - wojciech.maciejewski@up.krakow.pl
Julia Miczek - julia.miczek@student.up.krakow.pl

 

EKONOMIA SPOŁECZNA - NIESTACJONARNE

III rok I stopnia
dr Katarzyna Kowalska - katarzyna.kowalska@up.krakow.pl
Joanna Derabin - joanna.derabin@student.up.krakow.pl

 

EKONOMIA - STACJONARNE

I rok I stopnia
Prof. dr Renata Śliwa - renata.sliwa@up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Krzysztof Sala  - krzysztof.sala@up.krakow.pl

 

EKONOMIA - NIESTACJONARNE

I rok I stopnia
dr Elżbieta Szczygieł - elzbieta.szcygiel@up.krakow.pl

ADMINISTRACJA - STACJONARNE

I rok I stopnia
dr Agata Tasak

IIrok I stopnia
dr Agata Nodżak - agata.nodzak@up.krakow.pl
1. Iwona Norek - iwona.norek@student.up.krakow.pl
2. Oliwia Linca - oliwia.linca@student.up.krakow.pl

III rok I stopnia
dr Beata Pawlica - beata.pawlica@up.krakow.pl
Aleksandra Laska - aleksandra.laska@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Marcin Kępa

IIrok II stopnia
dr Dominik Jaśkowiec - dominik.jaśkowiec@up.krakow.pl
Anita Czernik - anita.czernik@student.up.krakow.pl

 

ADMINISTRACJA - NIESTACJONARNE

I rok I stopnia
 dr Elżbieta Maj

II rok I stopnia
dr Marek Stych - marek.stych@up.krakow.pl
Dorota Mrzygłód - dorota.mrzyglod@student.up.krakow.pl

III rok I stopnia
dr Ryszard Kozioł - ryszard.koziol@up.krakow.pl
Joanna Kucharska - joanna.kucharska1@student.up.krakow.pl

I rok II stopnia
dr Dawid Chaba

II rok II stopnia
dr Łukasz Kozera - lukasz.kozera@up.krakow.pl
Małgorzata Chrzanowska - malgorzata.chrzanowska@student.up.krakow.pl