Łukasz Kozera

dr Łukasz Kozera, prof. UP

Doktor nauk prawnych
Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Prawa

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i finansowym. Absolwent prawa i europeistyki. Ukończył aplikację sądową. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych oraz tytuł docenta w zakresie nauk prawnych (specjalność: prawo handlowe i finansowe). Od 2008 roku jest wykładowcą akademickim m.in na UP im. KEN w Krakowie. Od ponad dekady, jako radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze inwestycji zagranicznych na rynku nieruchomości. Pracuje także jako in-house lawyer w polskich i międzynarodowych firmach deweloperskich. Posługuje się językiem rosyjskim, angielskim i słowackim. Pro bono świadczy usługi doradcze w organizacjach wspomagających emigrantów i uchodźców.

Wybrane publikacje

Łukasz Kozera, Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech : 1994-2002 Komentarz i teksty źródłowe, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009, ss. 177;

Łukasz Kozera, Transformacja systemu bankowego PRL, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica V”, Folia 87, 2011, s. 104-114;

Łukasz Kozera, Andrzej Kozera, Bepieczeństwo transakcji kredytowych w świetle regulacji nadzoru bankowego,[w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, VIII, Folia 119, 2012, s. 121-139;

Łukasz Kozera, Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze. No 7, red. Łukasz Kozera, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków 2014, s. 5-17.

Łukasz Kozera, Publiczne prawo gospodarcze: funkcje państwa w gospodarce, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, Kraków 2014, ss. 163.;

Łukasz Kozera, The Polish Parliament in the European Union , ,[w:] Revue des Affaires Européennes (Law & European Affairs) 2015/3, p. 521–532.

Łukasz Kozera, Robert Kłaczyński, Shale Gas in Poland : Financial. Political and Legal Outline, ,[w:] Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, redakcja naukowa Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel, Katarzyna Kowalska, Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN w Krakowie, Kraków 2018, s. 143-158;