prof. dr hab. Marian Kozaczka

Profesor zwyczajny w Katedrze Zarządzania Publicznego

Specjalizuje się w historii gospodarczej Polski i świata, w polityce gospodarczej i regionalnej, w finansach publicznych, w ekonomii innowacji. Jest autorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2014 r.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

1. Historia Powszechna 1918-1945. Wybór tekstów źródłowych,(1990);
2. Położenie ludności wiejskiej powiatu tarnowskiego w latach 1867-1939, (1991);
3. Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918-1939, (1996);
4. Historia Polski 1945-1989. Wybór tekstów źródłowych, (2000);
5. Poczet Ordynatów Zamoyskich, (2002);
6. Ordynacja Zamojska 1919-1945,(2003);
7. Poczet Ordynatów Zamoyskich. Wyd. II, (2004);
8. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, (2007);
9. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007. Wyd. II, (2008);
10. Poczet Ordynatów Zamoyskich. Wyd. III, (2009);
11. Miasta województwa podkarpackiego w procesie zmian systemowych. (red.), (2009);
12.Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia. T. I. (red.), (2010);
13. Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój. (red.), (2011);
14. Gospodarka Polski w latach 1989-2009, (2012);
15. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008-2014, (2015);
16. Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój, T. III. (red.), (2016).
17. Polskie specjalne strefy ekonomiczne w latach 2015-2019, (2021)

1. Zmiany prawne a przedsiębiorczość w Polsce w latach 2015-2017, w: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Ce De Wu, Warszawa 2019, s. 49-65.—20 pkt

2. Gospodarka finansowa powiatu rzeszowskiego w latach 1999-2017, w; Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce – dorobek i perspektywy, AHE, Łódź 2019, s. 121-136.—20 pkt.

3. Społeczna odpowiedzialność spółek zarządzających polskim specjalnymi strefami ekonomicznymi, w: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34/3, UP, Kraków 2020, s. 207-219., pkt.40

4. Polskie specjalne strefy ekonomiczne w latach 2015-2019, (2021), pkt. 100

Prace złożone do druku:
1. Kondycja finansowa miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2015-2019, W:
Samorząd Terytorialny, nr 9 lub 10, Warszawa 2021.
2. Gospodarka finansowa miasta Rzeszowa na początku XXI w. W; Samorząd terytorialny, AHE, Łódź 2021, publikacja zostanie wydana w czerwcu 2021.

Konferencje Łódź- Jasło
1. Gospodarka finansowa powiatu rzeszowskiego w latach 1999-2017 - referat 6 VI 2019
2. Gospodarka finansowa miasta Rzeszowa na początku XXI w. – referat---6 XI 2020.