dr Paweł Nowak

Doktor nauk ekonomicznych
Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Zainteresowania naukowe skupione na zagadnieniach bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w gospodarce rynkowej. Obecnie kontynuuje badania poświęcone głównie zagadnieniom zadłużenia i ryzyka po stronie nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi m.in. wykłady z ekonomii, negocjacji i mediacji oraz teorii gier. Autor popularnego wśród studentów kursu fakultatywnego „Bezpieczeństwo konsumenta we współczesnej gospodarce rynkowej”. Praktyk gospodarczy zaangażowany w prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw oraz doradztwo gospodarcze. Uczestnik debaty w 2021r . pod patronatem Rzeczpospolitej „Mediacje Finansowe” poświęconej nadmiernemu zadłużeniu i roli mediacji, jako narzędzia rozwiązywania problem nadmiernego zadłużenia konsumentów.

Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na podstawie dysertacji „Ograniczanie niepewności konsumenta poprzez sygnalizowanie jakości produktu”.

Uczestnik programów badawczych „Model ochrony konsumenta w Polsce” prowadzonych w ramach badań statutowych. Wykonawca grantu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za 25 pracy akademickiej.

Coroczny wykład w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Tygodnia Ekonomii Społecznej pt. „Jak budować swoją wiarygodność finansową i zdolność płatniczą?”.

Przykłady publikacji z ostatnich lat

• E. Radomska, J. Pach, P. Nowak (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, CeDeWu, Warszawa 2021.
• K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak (red.), Bezpieczeństwo ekologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego , Kraków 2019.
• K. Sala, K. Kowalska, P. Nowak (red.) Polityka ekologiczna, Wydawnictwo Naukowe UP, 2018.

• P. Nowak, Kredyt z opcją „klucz za dług” a dobrowolna sprzedaż nieruchomości, Finanse i Prawo Finansowe, vol. 4 (32), 2021, s. 21-32.
• P. Nowak, Konsekwencje prawne i ekonomiczne wcześniejszej spłaty kredytu dla konsumenta [w:] Z. Długosz, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 93-102.
• P. Nowak, Limity ustawowe a zróżnicowanie kosztów kredytu, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, vol. 16(2), 2020, s. 239-249.
• P. Nowak, Sprzedaż krzyżowa kredytów mieszkaniowych i ubezpieczeń a wybór konsumenta [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Warszawa 2020, s. 325-340.
• P. Nowak, Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego jako źródło roszczeń konsumenckich [w:] M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski (red.), Dochodzenie roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumentów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 183-194.

Współautor raportu branżowego „Indeks Millennium 2019. Potencjał innowacyjności regionów” w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym .