KRYMINALISTYKA - PLANY I PROGRAMY

Program studiów - kierunek kryminalistyka

Kompletna dokumentacja programu studiów  obejmuje kartę programu studiów, kartę programu specjalności, plan studiów, plan specjalności oraz komplet kart kursów i kart kursów specjalnościowych.

KRYMINALISTYKA - STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok SUM w roku akademickim 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW

KRYMINALISTYKA - STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW

Studia II stopnia

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23

I rok SUM w roku akademickim 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Instytutowa rada ds. jakości kształcenia dla kierunku kryminalistyka