PRAKTYKI STUDENCKIE

PRAKTYKI NA KIERUNKU PRAWO

KIEROWNIK PRAKTYK NA KIERUNKU PRAWO

dr Tomasz Szeląg

tomasz.szelag@up.krakow.pl

PRAKTYKI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

KIEROWNIK PRAKTYK NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

dr Agata Tasak

agata.tasak@up.krakow.pl