PRAKTYKI STUDENCKIE

PRAKTYKI NA KIERUNKU PRAWO

KIEROWNIK PRAKTYK NA KIERUNKU PRAWO

dr Tomasz Szeląg

tomasz.szelag@up.krakow.pl

FAQ Studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo

 

  1. Skierowania i porozumienia wystawiamy tylko wtedy kiedy jednostka przyjmująca na praktykę zgłasza taką potrzebę. Zazwyczaj jednostki prywatne (np. kancelarie, spółki etc) nie wymagają skierowań i porozumień.
  2. Wszelkie dokumenty potrzebne na praktyki w okresie urlopowym a więc od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku winny zostać pozyskane do dnia 30 czerwca. W okresie urlopowym, w związku z urlopami poszczególnych pracowników Instytutu, uzyskanie kompletu dokumentów może nie być możliwe w oczekiwanym terminie.
  3. Komplet dokumentu przedkładany jest po zakończeniu całości praktyk niezależnie od faktu czy praktyki wykonywane były w jednym czy w wielu miejscach.
  4. Upoważnienie do podpisywania porozumień ma jedynie Dyrekcja Instytutu. Kierownik ds Praktyk upoważniony jest do wystawiania skierowań.
  5. Wszelkie wzory dokumentów znajdują się na stronie Instytutu w zakładce dotyczącej praktyk.
  6. Karta praktyk zwiera wszystkie elementy stanowiące program praktyk. Instytut nie narzuca jednak w żaden sposób jednostkom jak ma przebiegać praktyka albowiem z punktu widzenia instytucji przyjmujących nie miałoby to sensu.
  7. Student ustala z jednostką przyjmująca okres praktyki jak i miejsce praktyki (datę początkową i końcową, wydział etc), Instytut nie ingeruje w te ustalenia.
  8. Wszystkie wpisy zaliczeń praktyk dokonywane są na zakończenie sesji. W razie potrzeby uzyskania wpisu wcześniej (wymagania pracownicze, uzyskanie wpisu na inną uczelnię, wnioski stypendialne etc) proszę o indywidualny kontakt.
  9. Liczba godzin odbytych praktyk może przekraczać liczbę godzin wskazanych w regulaminie praktyk. Nie może być jedynie niższa.

Dokumenty do pobrania