PRAKTYKI STUDENCKIE

PRAKTYKI NA KIERUNKU PRAWO

KIEROWNIK PRAKTYK NA KIERUNKU PRAWO

dr Tomasz Szeląg

tomasz.szelag@up.krakow.pl