Podziel się tym w mediach społecznościowych

Seminarium prowadzone przez Prof. Barbarę Nitę-Światłowską nt. „Konstytucyjnych i europejskich uwarunkowań postępowania karnego” rozpoczęło się w dniu 9.05.19 r. o godzinie 15.30 w Auli A-1.

Po powitaniu gości (m.in. Prof. Andrzeja Światłowskiego z Katedry Postępowania Karnego UJ, dra Damiana Gila z IPAE UP) i wprowadzeniu wygłoszonym przez Dyrektora Instytutu Pana Prof. Andrzeja Piaseckiego, Pani Profesor B. Nita-Światłowska zaprezentowała swoją prelekcję. 

Była ona poświęcona m.in. zagadnieniom związanym z relacją norm prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego (w szczególności Konstytucji), europejskiego nakazu aresztowania, pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy państw członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po zakończeniu referatu odbyła się dyskusja, w której brali udział m.in. dr Damian Gil i przedstawiciele studentów. W jej trakcie poruszono m.in. kwestie związane z długością czasu rozpatrywania pytań prejudycjalnych przez TSUE, ilością takich pytań kierowanych przez polskie sądy na tle innych krajów, czy polskim Trybunałem Konstytucyjnym.

Po  dyskusji seminarium zostało zakończone zaproszeniem na kolejne wydarzenie z cyklu Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja, które będzie miało miejsce w dniu 24 maja 2019 roku. W Seminarium wzięło udział około 90 osób. 

dr Adam Pązik

 

Patronat nad działalnością Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja objęła Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „PRO UNIVERSITATIS”.