STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta od roku akademickiego 2022/2023

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji studiów podyplomowych:

 1. Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna
 2. Prawo inwestycyjno-budowlane
 3. Marketing i kreatywna reklama
 4. Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo.
 5. Social Media Marketing.
 6. Administracja samorządowa

Zajęcia będą odbywać się w niektóre weekendy, w formie zdalnej (można studiować w domu lub w każdym innym miejscu - wystarczy komputer i łącze internetowe) - MS TEAMS umożliwia dobrą komunikację.

Dyrekcja Instytutu Prawa i Ekonomii

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023.

Studia podyplomowe w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego:

 • prowadzimy w systemie dwusemestralnym (X 2022-VI 2023), 
 • w formie zdalnej (głównie w aplikacji MS Teams),
 • są dostępne dla wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe i chcą zdobyć lub polepszyć posiadane kwalifikacje w dziedzinie objętej naszą ofertą,
 • są prowadzone przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii, posiadających właściwą specjalizację uzyskaną w przypadku wielu z nich także w związku z praktyką zawodową (bo są np. adwokatami lub radcami prawnymi), oraz przez ekspertów - praktyków spoza Uczelni.

Serdecznie zapraszamy!

WYBIERZ KIERUNEK:

Purple and Peach Photo Freelance Writer Portfolio Website
13
7
dobrostan pik
16
Administracja samorządowa_www

MOŻESZ OD RAZU ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK:

BUTTON

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to państwowa uczelnia wyższa o 75-letniej tradycji.

Obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych uczelni w kraju zakwalifikowanych do konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

W Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzimy:

 • studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ekonomia społeczna
 • jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku prawo
 • studia podyplomowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy na wielu stanowiskach i pełnieniu różnych funkcji społecznych.

WIĘCEJ O STUDIACH:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SPRAWDŹ

REGULAMIN STUDIÓW

SPRAWDŹ

STUDIA PODYPLOMOWE UP

SPRAWDŹ

Kontakt

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK
SEKCJA DS. REKRUTACJI
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pokój 31a, parter;
mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;
tel. 12 662 74 80

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Instytut Prawa i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, Kraków
ipe@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 11