Podziel się tym w mediach społecznościowych

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został w dniu 12.06.2019 pierwszą w Polsce uczelnią, która uzyskała tytuł UCZELNIA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU/ FAIR TRADE.

Podziękowania dla Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu w UP za cyt. „kreatywność i wytrwałość w działaniu” [zespół: wykładowcy – dr Ewa Radomska, dr Paulina Szyja, dr Katarzyna Kowalska (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii), dr Marcin Urbaniak (Instytut Filozofii i Socjologii) oraz przedstawiciele studentów: Katarzyna Karcz, Kamila Pasternak, Oliwia Kowalska, Klaudia Ostrowska (Ekonomia Społeczna, II rok), Graciela Namysł, Anna Krupa (Etyka – Negocjacje i Mediacje, III rok)].

Informacja opublikowana na stronie organizatora kampanii<<:

Cyt. „Uzyskanie tytułu UPdSH jest związane z wypełnieniem pięciu kryteriów. Obejmują one zarówno deklarację poparcia dla Sprawiedliwego Handlu przez władze uczelni, jak i działania budujące świadomość studentów i nauczycieli akademickich w obszarze Sprawiedliwego Handlu i odpowiedzialnej konsumpcji.

Kamieniem węgielnym kampanii było wprowadzenie w semestrze letnim 2017/18 zmian w programach studiów m.in. na kierunku Ekonomia Społeczna. W ich ramach wprowadzono do programu przedmiot „Handel międzynarodowy i Fair Trade (studia II stopnia, specjalność: Zrównoważony rozwój). Do programu włączono także zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu poruszane w ramach przedmiotów: Ekonomia rozwoju, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Organizacje międzynarodowe, Koncepcja i strategie zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowa pomoc krajom słabo rozwiniętym, Korporacje na rynku międzynarodowym.

W marcu 2018 społecznym partnerem kampanii została Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska z Krakowa. Zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu były prezentowane na licznych warsztatach i konferencjach organizowanych na terenie uczelni. Były one również okazją do zapoznawania uczestników z produktami oznaczonymi certyfikatami potwierdzającymi wypełnianie przez producentów standardów Sprawiedliwego Handlu. W trakcie imprez i wydarzeń promocyjnych jak np. obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day) serwowano kawę, herbatę i cukier z certyfikatem Fairtrade.

Jednym z ciekawszych zdarzeń w ramach obchodów w roku 2019 była projekcja filmu na temat Fair Trade  i towarzyszące jej warsztaty zorganizowane we współpracy z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie. Dzięki zaangażowaniu uczestników kampanii w sklepiku na terenie uczelni pojawiły się produkty Sprawiedliwego Handlu.

Wypełnienie kryteriów jest wiec owocem rozłożonej na dwa lata akademickie kampanii promującej Sprawiedliwy Handel na terenie uczelni. Co więcej w kolejnych latach Uniwersytet zamierza włączyć w jej treści tematykę Zrównoważonych zamówień publicznych i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy grupie koordynującej kampanię na terenie uczelni, która pracuje pod przywództwem p. dr Ewy Radomskiej – kreatywności i wytrwałości w działaniu”.

Inicjatorem i koordynatorem działań związanych z kampanią była Fundacja PRO UNIVERSITATIS. Raport z realizacji działań na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promocji idei Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade w uniwersytecie dostępny jest na stronie Fundacji: 

Zobacz stronę<<